Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΔΘΕΚΑ Γ 1070132 ΕΞ 2021 Εφοδιασμοί εναέριων μέσων για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με απαλλαγή από ΕΦΚ και ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ,
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ KAI ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Χρονά / Μ.Κουνάβη
Τηλέφωνο: 210-6987505-448
E-Mail: ddtheka@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΨΖΛΗ46ΜΠ3Ζ-2Ν5

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Ο ΔΔΘΕΚΑ Γ 1070132 ΕΞ 2021

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Εφοδιασμοί εναέριων μέσων για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με απαλλαγή από ΕΦΚ και ΦΠΑ»

Στο πλαίσιο εξέτασης από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης απαλλαγής καυσίμων από ΕΦΚ και ΦΠΑ για τις περιπτώσεις εναερίων μέσων που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 1α) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265) και του άρθρου 27 παρ. 1 του ν.2859/2001 «Κώδικας ΦΠΑ» (Α' 248), σας γνωρίζουμε ότι για τη χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής απαιτούνται:

(α) Εγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην οποία αναφέρονται:

  • τα εναέρια μέσα νηολογίου -ημεδαπής ή αλλοδαπής- που αξιοποιούνται επιχειρησιακά και αποκλειστικά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και
  • η χρονική διάρκεια της επιχειρησιακής αξιοποίησης αυτών,

με κωδικό συνημμένου στη διασάφηση εξαγωγής υποστηρικτικού εγγράφου «1899» και

(β) Τιμολόγιο πώλησης καυσίμου στο όνομα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Τέλος, σε περίπτωση μεταβολών του υπό στοιχείο (α) Εγγράφου η εφοδιαστική επιχείρηση υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία πραγματοποίησης του εφοδιασμού να προσκομίσει το νέο επικαιροποιημένο έγγραφο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εφοδιασμού.

Θέτουμε υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή τους.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!