Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΠΟΜΙΔΑ Τροπολογία για ολιγόμηνη παράταση της "βεβαίωσης μηχανικού"

ΠΟΜΙΔΑ

23 Ιουλίου 2021

Τροπολογία για ολιγόμηνη παράταση της "βεβαίωσης μηχανικού"

Δημοσιεύθηκε στις 23.7.2021 ο νέος νόμος 4819/2021 για την ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτων και την τροπολογία για την παράταση ισχύος της βεβαίωσης αυτοψίας μηχανικού, για τη σύναψη μεταβιβαστικών συμβολαίων.

Με την τροπολογία αυτή παρατείνεται μέχρι 30.9.2021 η ισχύς των βεβαιώσεων μηχανικού, των οποίων η αυτοψία είχε πραγματοποιηθεί μέχρι και την 31/01/2021.

Συγκεκριμένα στο Ζ΄κεφάλαιο του ν. 4819/2021 «η παρ. 5 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4787/2021 (Α’ 44) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και διαμορφώνεται ως εξής: «5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α` 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1ης.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται έως και την 30ή.9.2021, με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/ διηρημένης ιδιοκτησίας.».

Το ΥΠΕΝ αντιλαμβανόμενο της αδυναμίας τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών από μέρους των υπόχρεων λόγω της υφιστάμενης κατάστασης και των μέτρων περιορισμού της διάδοσης Covid-19, προχώρησε στην σχετική νομοθετική ρύθμιση

Συμβολαιογράφοι: Δεν γίνονται μεταβιβάσεις χωρίς Ταυτότητα Κτιρίου...

Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών είχε ήδη ανακοινώσει ότι μέχρι την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης δεν επρόκειτο να υπογραφούν μεταβιβαστικά συμβόλαια ακινήτων χωρίς βεβαίωση Ταυτότητας Κτιρίου.Η ανακοίνωση του ΣΑυλλόπγου αν΄λεφερε τα εξής: 

«Ενημερωθήκαμε από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι η παράταση ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρ. 83 Ν. 4495/2017 θα προβλέπεται σε διάταξη νόμου που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου και αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα.

Από το αρμόδιο Υπουργείο λάβαμε την ενημέρωση ότι μέχρι τη ψήφιση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης ισχύει η ηλεκτρονική ταυτότητα των ακινήτων ενώ δεν προβλέπεται η ανωτέρω σχετική ρύθμιση παράτασης να έχει αναδρομική ισχύ.

Συνεπώς και μέχρι την ψήφιση της διάταξης που θα προβλέπει την παράταση ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρ. 83 Ν. 4495/2017 θα απαιτείται το Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Ταυτότητας κτιρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!