Οικονομικές Ειδήσεις

ΑΑΔΕ Προκήρυξη Διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν.718/77 «Περί εκτελωνιστών» Μυτιλήνης

Η προϊσταμένη της Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν.718/77 «Περί εκτελωνιστών» Πειραιά προκηρύσσει διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν.718/77 Μυτιλήνης που έχει έδρα τη Μυτιλήνη στη Διεύθυνση Τελωνείου Μυτιλήνης και περιλαμβάνει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ο διαγωνισμός, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της αριθμ. Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο., θα διεξαχθεί υπό την εποπτεία Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία και θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ίδιας Α.Υ.Ο. στις 25 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο. Το πρόγραμμα θα εκδοθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, στο οποίο θα καθορισθεί και ο τόπος διενέργειας του.

Οι υποψήφιοι πρέπει το αργότερο μέχρι 30 Αυγούστου 2021, να υποβάλλουν στη Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου 5 Ν.718/77, Μυτιλήνης, που εδρεύει στο Τελωνειακό Κατάστημα της Μυτιλήνης (Λιμάνι) σχετική Αίτηση που θα χορηγηθεί από την ίδια δωρεάν. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!