Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΛΣΤΑΤ Ανακοίνωση για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων, μηνός Ιουνίου 2021

ΕΛΣΤΑΤ

Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση

Για την αναπροσαρμογή μισθωμάτων, μηνός Ιουνίου 2021

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛΣΤΑΤ ) ανακοινώνεται ότι : 

1. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο Ιουνίου 2020 – Μαΐου 2021 παρουσίασε αύξηση (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) κατά 0,1% ( ένα δέκατο τοις εκατό). 

2. Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2021 διαμορφώθηκε σε 0,1% (αύξηση ένα δέκατο τοις εκατό) επί του καταβαλλόμενου μισθώματος. 

Τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στη δ/νση www.statistics.gr. Επίσης τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Δείκτη παρέχονται με ηχογραφημένο μήνυμα στον τηλεφωνικό αριθμό 213 135 2142.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!