Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΑΑΔΕ Προκήρυξη διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή Τελωνειακής Περιφέρειας Πατρών

Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν. 718/77 «Περί Εκτελωνιστών» Πατρών προκηρύσσει διαγωνισμό για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν.718/77, Πατρών, που έχει έδρα την Πάτρα, στη Διεύθυνση Τελωνείου Πατρών και περιλαμβάνει όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, τις Π.Ε. Φωκίδας και Ευρυτανίας, τις Π.Ε. Ζακύνθου, Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο διαγωνισμός, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της αριθμ. Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο., θα διεξαχθεί υπό την εποπτεία Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία και θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ίδιας Α.Υ.Ο.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο, στην Πάτρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, που θα εκδοθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, στο οποίο θα καθορισθεί και το κατάστημα διενέργειάς του. Το πλήρες πρόγραμμα του διαγωνισμού και το κατάστημα διενέργειάς του, θα τοιχοκολληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των εξετάσεων, στον χώρο των ανακοινώσεων της Τελωνειακής μας Περιφέρειας.

Οι υποψήφιοι πρέπει το αργότερο μέχρι 12 Αυγούστου 2021 και ώρα 14.30 να υποβάλλουν στην Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου 5 Ν.718/77 Πατρών, που εδρεύει στο Κατάστημα της Διεύθυνσης Τελωνείου Πατρών (Αρχ/που Ιεροθέου 2 & Ακτή Δυμαίων-Πάτρα) σχετική αίτηση που βρίσκεται αναρτημένη στο νέο ιστότοπο των Ελληνικών Τελωνείων στην παρακάτω διαδρομή: Αρχική Σελίδα/ Νέα – Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις (https://www.aade.gr/customs/prokirixeis)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!