Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ B 2437/07.06.2021

Δείτε την απόφαση Α. 1118/2021 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Στην υπό στοιχεία Α. 1118/26-5-2021 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2226), στη σελίδα 25483, στη Β΄ στήλη γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. στον στίχο 46 μετά τη φράση «σύμφωνα με» διαγράφεται η φράση «την παρ. 1» και προστίθεται η φράση «τις παρ. 1 και 3».

2. στον στίχο 51 μετά τη φράση «εισόδημα των άρθρων 42 και» διαγράφεται η φράση «της παρ. 1 του 42Α» και προστίθεται η φράση «42Α (παρ. 1 και 3)».

3. στον στίχο 53 μετά τη φράση «στο πεδίο εφαρμογής» διαγράφεται η φράση «της παρ. 1» και προστίθεται η φράση «των παρ. 1 και 3».

(Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!