Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Π.Ε.Φ.Ε. Επείγον δια ζώσης σεμινάριο 14-6-2021 (Παραγραφή υποθέσεων)

Π.Ε.Φ.Ε.

Επείγον δια ζώσης σεμινάριο 14-6-2021 (Παραγραφή υποθέσεων)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Π.Ε.Φ.Ε. διοργανώνει ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ φορολογικό σεμινάριο στις 14 Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρες 16:30- 20:30 στα γραφεία της MBC επί της οδού Λ. Συγγρού 106 (Πλησίον Μετρό Συγγρού - Φιξ) με τα εξής θέματα:

1. Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων βάσει των αποφάσεων 616 έως 618/2021 (με τις οποίες κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 72 παρ. 11 εδ. Γ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, όπως το σχετικό εδάφι ο προστέθηκε με το ν. 4252/2014), που προέβλεπε διακοπή παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρων και προστίμων με μόνη την έκδοση καταλογιστικής πράξης)

2. Φορολογικοί Έλεγχοι

3. Πρόγραμμα φορολογικού ελέγχου για απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία

4. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου και τρόπος εφαρμογής- Παραδείγματα

5. Ενδικοφανής προσφυγές

6. Προσφυγές στα Διοικητικά Δικαστήρια

7. Πλαστά και εικονικά τιμολόγια κ.λπ. θέματα

8. Παύση εργασιών – αναβίωση εταιρείας

9. Εξωδικαστικός συμβιβασμός – Αναδρομικά συνταξιούχων

10. Νέο Εργασιακό Νομοσχέδιο

11. Σημαντικές αποφάσεις Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

Εισηγητές:

1. ΑΡΓΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, τ. Γενικός Διευθυντής Υπ. Οικονομικών, τ. Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε.—Υπ.Ε.Ε.)(Ποινολόγιο)

2. Θωμάς Τσιώλης, Λογιστής - Φοροτεχνικός – Ειση γητής Σεμιναρίων

3. Κλεόβουλος Καλαντζής, Ειδικός Φοροτεχνικός

4. Βασίλης Καπώνης, Λογιστής – Φοροτεχνικός

5. Δημήτρης Τριπερίνας, Δικηγόρος, Εργατολόγος

Συντονιστής ημερίδας

Μανούσος Ντουκάκης,
Αντιπρόεδρος Π.Ε.Φ.Ε. – Μέλος της E.F.E. (Ένωση Φοροτεχνών Ευρώπης)

Τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας λόγω covid – περιορισμένες θέσεις

Κόστος συμμετοχής 40€ - Μέλη Π.Ε.Φ.Ε. έκπτωση 50%.

Δηλώσεις συμμετοχής στα εξής τηλέφωνα:

2106124910, 6907048519 (ΔΙΑΒΑΤΗ ΑΘΗΝΑ)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Στις 7/5/2021 εκδόθηκαν τρείς (3) αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με αρθ. 616-618/2021 στην Ολομέλεια μει Πρόεδρο την άριστη στα φορονομικά κ. Ειρήνη Σάρπ, με 30 δικαστές του ΣτΕ για το τεράστιο θέμα «πότε παραγράφονται οι φορολογικές υποθέσεις »

Τόσο η Εφορία όσο και η ΔΕΔ ζητούσαν να μην ισχύει η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ της πράξης κ.λπ. αλλά η έκδοση της πράξης κ.λπ. (άρθρο 72§4 του Νόμου 4174/2013).

Η απόφαση της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του ΣτΕ είναι πλέον Νόμος του Κράτους και βεβαίως η πλέον σωστή και δεν μπορούσε να είναι άλλη από την κατωτέρω:

Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΓΟΥΜΕΝΟ, διακόπτει την παραγραφή, εάν γίνει εντός του χρόνου και όχι της έκδοσης της πράξης.

Η Π.Ε.Φ.Ε. διοργανώνει σεμινάριο δια ζώσης στα γραφεία της MBC επί της οδού Λ. Συγγρού 106 (Μετρό Φιξ) στις 14 Ιουνίου 2021 και ώρες 16:30- 20:30 για το θέμα της παραγραφής βάσει των ανωτέρω αποφάσεων καθώς και γενικότερα των φορολογικών ελέγχων με κόστος συμμετοχής 40€ και μέλη Π.Ε.Φ.Ε. έκπτωση 50%.

Δηλώσεις συμμετοχής
6907048519 ΔΙΑΒΑΤΗ ΑΘΗΝΑ

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Μετά τιμής
Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Ε

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Αναστόπουλος

Ο Αντιπρόεδρος
Μανούσος Ντουκάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!