Φορολογία εισοδήματος

Οι οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2020

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ οι οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020.

Παρατίθεται ακολούθως ο πρόλογος του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γ. Πιτσιλή και ακολουθεί το γνωστό "βιβλιαράκι" στο σύνολό του.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε, 

Η έναρξη της φετινής διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος συμπίπτει με την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας, μετά από μία πρωτόγνωρη δοκιμασία περιορισμού της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η υποβολή της φετινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αποτελεί πράξη αλληλεγγύης, στήριξης της κοινωνικής συνοχής και προάσπισης της εθνικής οικονομίας, και συνέχεια της υπευθυνότητας που επέδειξε το σύνολο των φορολογουμένων, κατά την πλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσής του την προηγούμενη χρονιά. Το παρόν φυλλάδιο έχει σκοπό να σας βοηθήσει στην ορθή συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, δεδομένων των αλλαγών του νομοθετικού καθεστώτος και των ειδικών ρυθμίσεων που ισχύουν για το έτος αυτό. 

Σε συνέχεια της διαρκούς προσπάθειάς μας για την απλοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας, παρέχεται από φέτος σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση φυσικών εγγράφων από το φορολογούμενο (π.χ. χειρόγραφη δήλωση, συνοδευτικά δικαιολογητικά κλπ), η δυνατότητα υποβολής αυτών είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan), μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ ή με φυσικό φάκελο, ταχυδρομικά ή με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η φυσική παρουσία του φορολογούμενου στη ΔΟΥ. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.  Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Εσόδων  Γιώργος Ι. Πιτσιλής

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!