Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΠΟΦΕΕ Υπόδειγμα ιδιωτικού συμφωνητικού για το πρόγραμμα επανεκκίνηση εστίασης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
Τηλ.:210 82 53 445, Fax: 210 82 53 446
e-mail:info@pofee.gr, web site: ww.pofee.gr

26 Μαΐου 2021

Υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού για το Πρόγραμμα Επανεκκίνηση Εστίασης

Παρακάτω θα βρείτε το Υπόδειγμα ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΝΤΟΛΗΣ της Εταιρείας / Επιχείρησης προς τον Λογιστή - Φοροτεχνικό να υποβάλει την αίτηση με τα δικαιολογητικά για χρηματοδότηση Δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία προκηρύχθηκε με την με Α.Π.: 2831/638/Α3/12.05.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η οποία, μαζί με την Αναλυτική Πρόσκληση Δράσης, έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΟΒΙ46ΜΤΛΡ-ΤΥ7

Σκοπός της εντολής είναι διασφάλιση του Λογιστή που καλείται να υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση που περιέχεται στα δικαιολογητικά.

Το Υπόδειγμα επιμελήθηκε το Δικηγορικό Γραφείο «Γεώργιος Ράντος και Συνεργάτες» (πρώην Εφέτης Διοικητικών Δικαστηρίων)

Το εν λόγω υπόδειγμα μπορείτε να το διαμορφώσετε ανάλογα με την περίπτωση.

Κατεβάστε το υπόδειγμα κάνοντας κλικ εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!