Φορολογία εισοδήματος

Ε. 2108/2021 Έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 του Φ.Π.Α. που διακανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Α'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-33.75.312, 314-16
E-Mail:d12.b@vo.svzefxis.gov.gr
d12.a@vo.svzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 6ΝΠΕ46ΜΠ3Ζ-ΚΤΩ

Αθήνα, 21 Μαΐου 2021

Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2108

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 του Φ.Π.Α. που διακανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α.

1. Με τις διατάξεις της παρ. 8. του άρθρου 39 του ν.4646/2019 (Α' 201) ορίζεται ότι το ποσό του Φ.Π.Α. που διακανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του ν. 4646/2019, εκπίπτει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) κατά το φορολογικό έτος του διακανονισμού.

2. Πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ παρέχεται η δυνατότητα στον υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση να επιλέξει να υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής του φόρου προκειμένου η παράδοσή τους να μην επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ενώ ταυτόχρονα αναστέλλεται και το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου για τις πράξεις αυτές.

Περαιτέρω με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει, προβλέπεται διακανονισμός του φόρου εισροών που εξέπεσε ο υποκείμενος κατασκευαστής πριν την απόφαση της αναστολής (σχετ. η Ε.2006/2020).

3. Ο υπόψη φόρος ο οποίος διακανονίζεται κατά τον χρόνο της παράδοσης του εκάστοτε ακινήτου εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το φορολογικό έτος του διακανονισμού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!