Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ B’ 2075/20.05.2021)

Δείτε την απόφαση Α. 1063/2021 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ B’ 2075/20.05.2021)

Στην υπό στοιχεία Α. 1063/22.3.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, (Β’ 1156), στη σελίδα 14078 στο Παράρτημα του Πίνακα Β’, στο πλαίσιο περιγραφής:

α) του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 71.20 διαγράφεται η φράση: «Εξαιρείται ο ΚΑΔ (71.20.14) ο οποίος περιλαμβάνεται στον Πίνακα Α’» και στη σελίδα 14080 στο Παράρτημα του Πίνακα Β΄, στο πλαίσιο περιγραφής:

β) του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 86.90 διαγράφεται η φράση: «Εξαιρείται ο ΚΑΔ (86.90.19.10), ο οποίος περιλαμβάνεται στον Πίνακα Α’».

(Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!