Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ B’ 2075/20.05.2021)

Δείτε την απόφαση Α. 1063/2021 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ B’ 2075/20.05.2021)

Στην υπό στοιχεία Α. 1063/22.3.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, (Β’ 1156), στη σελίδα 14078 στο Παράρτημα του Πίνακα Β’, στο πλαίσιο περιγραφής:

α) του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 71.20 διαγράφεται η φράση: «Εξαιρείται ο ΚΑΔ (71.20.14) ο οποίος περιλαμβάνεται στον Πίνακα Α’» και στη σελίδα 14080 στο Παράρτημα του Πίνακα Β΄, στο πλαίσιο περιγραφής:

β) του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 86.90 διαγράφεται η φράση: «Εξαιρείται ο ΚΑΔ (86.90.19.10), ο οποίος περιλαμβάνεται στον Πίνακα Α’».

(Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!