Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Προσθήκη του ΚΑΔ "47.19.10.02 - Εκμετάλλευση περιπτέρου" στις πληττόμενες επιχειρήσεις για μείωση μισθώματος Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου

Δείτε την απόφαση Α. 1025/2021 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ B’ 655/22.02.2021

Στην υπό στοιχεία Α. 1025/9.2.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 538), στη σελίδα 5228 στο Παράρτημα του Πίνακα Β’, μετά τον κωδικό 46.90 προστίθεται ο κωδικός 47.19.10.02 - Εκμετάλλευση περιπτέρου.

(Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

Διαβάστε την απόφαση Α. 1025/2021 όπως τροποποιήθηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!