Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2074/2021 Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής ελλιμενισμένων στη χώρα με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου στα οποία υψώνεται Ελληνική σημαία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Ε΄: Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ.Τούντα
Τηλέφωνο : 210 69.87.417
E-Mail : vat-customs@aade.gr
Url : www.aade.gr

Α.Δ.Α.: Ω15Π46ΜΠ3Ζ-ΧΕ3

Αθήνα 7 Απριλίου 2021

Αριθ. πρωτ.: Ε. 2074

ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με την αντιμετώπιση ιδιωτικών σκαφών αναψυχής ελλιμενισμένων στη χώρα με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου στα οποία υψώνεται Ελληνική σημαία.

Σχετ: Οι αριθμ Ε.2210/29.12.2020, Ε.2020/22.1.2021, Ε. 2050/1.3.2021 και Ε.2067/26.3.21 εγκύκλιοι του Διοικητή ΑΑΔΕ

Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες και την φορολογική αντιμετώπιση των σκαφών με σημαία Η.Β. που ήταν ελλιμενισμένα στη χώρα μας πριν τις 1.1.2021, στα οποία πρόκειται να υψωθεί Ελληνική σημαία, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Ηνωμένο Βασίλειο από 1/1/2021 αποχώρησε από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση και αποτελεί πλέον «τρίτη χώρα», με αποτέλεσμα η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας προς το Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίθετο, να αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα.

Όσον αφορά τα σκάφη με σημαία ΗΒ, με βάση τα άρθρα 41 και 47 της Συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον πριν την αποχώρηση του ΗΒ (1.1.2021), βρίσκονταν ελλιμενισμένα ή έπλεαν σε ύδατα της ΕΕ, και συνεχίζουν μετά την εν λόγω ημερομηνία να πλέουν στο εσωτερικά θαλάσσια ύδατα διατηρούν τον ενωσιακό χαρακτήρα και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους, δεν υποχρεούνται σε κανενός είδους τελωνειακή διατύπωση για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται στην ως άνω κατάσταση (ως προς τον ελλιμενισμό τους ή την πλεύση τους στα εσωτερικά θαλάσσια ύδατα).

Ως εκ τούτου, για τα ως άνω σκάφη, εφόσον υποβάλλονται αιτήματα για την ύψωση Ελληνικής σημαίας στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δεν απαιτούνται περαιτέρω τελωνειακές διατυπώσεις όσον αφορά την φορολογική αντιμετώπισή τους, ήτοι, δεν απαιτείται η υποβολή των σχετικών παραστατικών για την καταβολή ή απαλλαγή ΦΠΑ εισαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι:

  • κατά το χρόνο ελλιμενισμού τους πριν τις 31.12.2020, τα σκάφη αυτά είχαν ολοκληρώσει την φορολογική τους υποχρέωση όσον αφορά τον ΦΠΑ στην Ε.Ε., δηλαδή κατά το χρονικό σημείο εκείνο στην Ε.Ε. 28 και
  • δεν έχουν εξέλθει των Ελληνικών χωρικών υδάτων μέχρι την υποβολή του σχετικού αιτήματος και συνεπώς δεν έχουν απολέσει τον ενωσιακό τους χαρακτήρα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!