Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α 9500/322/2021 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021.

Τελευταία κωδικοποίηση με την Κ.Υ.Α. 13179/2021

Κ.Υ.Α οικ. 9500/322/2021

ΦΕΚ B’ 821/02.03.2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!