Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Συμβολαιογράφοι Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ
Α Θ Η Ν Α
------------------

Ταχ. Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ. 106 78-Αθήνα
Τηλέφωνα       : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90
FAX                 : 210 384 8335
E-mail               : notaries@notariat.gr
Πληροφορίες  : Γεώργιος Ρούσκας

Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 57

Προς

Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τμήμα Α’
Καρ. Σερβίας 10, 105 62 ΑΘΗΝΑ

 

Υπόψη κ.κ.
Μ. Ράλλη
Κ. Χρίτη
Μ. Παπαδάκη
Τ.210-3375 555, 210-3375 135, 210-3375 356
F.210-3375 071
E. m.ralli@aade.gr, k.chriti@aade.gr, m.papadaki4@aade.gr

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19»

Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι,

Στις 10.12.2020 απεστάλη από την Υπηρεσία σας το με αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1140715 ΕΞ2020 έγγραφο με τίτλο «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19». Μεταξύ άλλων στο εν θέματι έγγραφό σας αναφέρεται, ότι «Α2. Η εξυπηρέτηση του κοινού διεξάγεται σε επείγουσες περιπτώσεις, υποχρεωτικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Στις περιπτώσεις που προσέρχονται χωρίς ραντεβού, Δικηγόροι, Λογιστές ως εκπρόσωποι των φορολογουμένων πολιτών, καθώς και δικαστικοί επιμελητές, θα εξυπηρετούνται μόνον εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας».

Οι συμβολαιογράφοι αποτελούν τους στενότερους συνεργάτες των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και έχουν επιφορτιστεί εκ του νόμου με αρμοδιότητες που σχετίζονται με την λήψη του Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ / υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, των αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας, την απόδοση εκ του τιμήματος της αγοραπωλησίας του οφειλόμενου ποσού, την σύμμετρη ικανοποίηση φορολογικών υπηρεσιών και ΕΦΚΑ σύμφωνα με το Ν. 4611/2019, καθώς και την σχετική υπ’ αριθμ. Α.1008/18.01.2021 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 229) κ.ο.κ., ενεργώντας πάντα για λογαριασμό των συμβαλλομένων και στο πλαίσιο της σύνταξης των σχετικών συμβολαιογραφικών πράξεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η συνεργασία των συμβολαιογράφων με τις οικείες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. είναι αρμονική και μέσω αυτής της αγαστής συνεργασίας προωθείται η διεκπεραίωση των συναλλαγών που διασφαλίζει έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο, ιδιαίτερα αναγκαία για το δημόσιο Ταμείο στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας που διανύουμε.

Θεωρούμε ότι, εκ παραδρομής, δεν συμπεριλαμβάνονται και οι συμβολαιογράφοι στο κύκλο των επαγγελματιών που δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να εξυπηρετούνται χωρίς ραντεβού από τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και δεδομένου ότι ήδη έχουν παρατηρηθεί «κρούσματα» άρνησης εκ μέρους Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. να εξυπηρετήσουν του συμβολαιογράφους υπό τους ίδιους όρους που εξυπηρετούνται οι δικηγόροι και οι λογιστές, παρακαλούμε για την άρση της συγκεκριμένης παράληψης. προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η διεκπεραίωση των συναλλαγών και η αναγκαία εισροή εσόδων στο δημόσιο Ταμείο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!