Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ 71503/2021 Παράταση της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2021 και Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 Αθήνα
Πληροφορίες: Bασίλης Tσίτουρας
Αριθ. τηλ. : 210 52 85 639
E – mail:d.eisf.misth@efka.gov.gr

Α.Δ.Α.: 993246ΜΑΠΣ-56Ρ

Αθήνα, 26/02/2021

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 71503

ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’

ΘΕΜΑ: «Παράταση μέχρι 10/03/2021 της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2021 και Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020.»

Με την υπ. αρ. 89/Συν.7η/25.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α. παρατείνεται μέχρι τη Τετάρτη 10/03/2021 η προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2021 (1/2021) και Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020 (Δ.Χ./2020), χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω παράταση δεν αφορά :

  • τη καταβολή των αντίστοιχων απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών (Ιανουαρίου 2021 και Δώρου Χριστουγέννων 2020), που πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 26/02/2021 και
  • την υποβολή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων μηνός Ιανουαρίου 2021, που πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 01/03/2021. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΕΙΣΦΟΡΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!