Εργατικά - Ασφαλιστικά

ΠΟΦΕΕ Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου 2021 και Δώρου Χριστουγέννων 2020 που αντιστοιχεί στην περίοδο αναστολής συμβάσεων εργασίας ή στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
Τηλ.:210 82 53 445, Fax: 210 82 53 446
e-mail:info@pofee.gr, web site: ww.pofee.gr

Προς:

 • Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη
 • Διοικητή του e-ΕΦΚΑ
  κ. Χρήστο Χάλαρη
 • Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του e-ΕΦΚΑ
  κ. Χρήστο Λιαπάκη

Κοινοποίηση:

 • Γενική Γραμματέα του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  κα Άννα Στρατινάκη
 • Διευθυντή του γραφείου του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
  κ. Παναγιώτη Δουφεξή

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2020

Θέμα: Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου 2021 και Δώρου Χριστουγέννων 2020 που αντιστοιχεί στην περίοδο αναστολής συμβάσεων εργασίας ή στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Όπως γνωρίζετε την 1η Μαρτίου 2021, εκπνέει η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ μηνός Ιανουαρίου 2021, στην οποία πέραν των κατά πάγια διαδικασία προβλεπόμενων, ως προς τον προσδιορισμό και την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2021, θα πρέπει να απεικονίζεται και η αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων του 2020 που αντιστοιχεί στο χρόνο αναστολής της σύμβασης εργασίας ή της συμμετοχής στον Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, όπως ορίζονται στο γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ 58522/17-02-2021.

Για την διεκπεραίωση των υποβολών αυτών της εν λόγω διαδικασίας, οι συνάδελφοι Λογιστές-Φοροτεχνικοί καθώς και τα λογιστικά τμήματα επιχειρήσεων, στηρίζονται σε μηχανογραφικά συστήματα. Όμως, κατά στην συγγραφή αυτής της επιστολής, έχει διαπιστωθεί ότι αρκετές εταιρίες πληροφορικής δεν έχουν ολοκληρώσει την ενσωμάτωση αυτής της διαδικασίας στα προγράμματα τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποβληθούν ορθά οι εν λόγω Α.Π.Δ.

Για τον λόγο αυτό κρίνουμε απαραίτητη τη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2021, μέχρι τις 17 Μαρτίου 2021, ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά και ορθά η διαδικασία αυτή.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να επαναφέρουμε το αίτημα της Ομοσπονδίας μας, δεδομένης της αυξανόμενης ανάγκης τροποποίησης στοιχείων που περιλαμβάνονται στις Α.Π.Δ. λόγω και των νέων οδηγιών που προκύπτουν από τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορωνοϊού: Να υπάρχει τρόπος άμεσης τροποποίησης των Α.Π.Δ. ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη χρήσης του «χειρόγραφου» Δελτίου Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης Α.Π.Δ.

Με εκτίμηση, το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος
Καμπάνης Βασίλειος

η Γενική Γραμματέας
Τσιώρα Ανδρομάχη

ο Α’ Αντιπρόεδρος
Tσαμόπουλος Δημήτριος

ο Β’ Αντιπρόεδρος
Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Ταμίας
Γρηγορίου Θωμάς

ο Αν. Γεν. Γραμματέας
Πάτσιας Χρήστος

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων
Χριστόπουλος Γεώργιος

τα Μέλη
Νάκας Αστέριος
Σαββάκης Θεόδωρος
Μουσελλής Εμμανουήλ
Λαμπρόπουλος Κων/νος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!