Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ B’ 674/22.02.2021

Δείτε την απόφαση Υ.Α 13279 ΕΞ 2021 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Στην υπό στοιχεία 13279 ΕΞ 2021/3.2.2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 423), στη σελίδα 3916 στην Α΄ στήλη, στον 4ο στίχο από το τέλος, διορθώνεται το εσφαλμένο: «73305» στο ορθό: «79305». 

Στην υπό στοιχεία 13279 ΕΞ 2021/3.2.2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 423), στη σελίδα 3916 στην Β΄ στήλη, στον 13ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται το εσφαλμένο: «73305» στο ορθό: «79305».

(Από το Υπουργείο Οικονομικών)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!