Υπουργείο Εργασίας

Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/2021 Νέα απόφαση με τα έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969/2021 με τίτλο "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00."

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση στο σύνολό της ακολούθως (σημείωση: επαναδημοσιεύτηκε σε ορθή επανάληψη):

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!