Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Ε. 2032/2021 Κοινοποίηση της απόφασης για τη Μέση Σταθμισμένη Τιμή λιανικής πώλησης των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού για τον προσδιορισμό του Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε΄ Φ.Π.Α.
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ.Μελανίτου
Τηλέφωνο : 210.69.87.407
E-Mail : finexcis@aade.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΩΣΩΦ46ΜΠ3Ζ-4ΩΛ
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021
Αριθμ. Πρωτ.: Ε. 2032

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. Α.1006/12.01.2021 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. "Καθορισμός της Μέσης Σταθμισμένης Τιμής (Μ.Σ.Τ.) λιανικής πώλησης των προϊόντων λεπτοκομμένου καπνού που προορίζονται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και των άλλων καπνών που προορίζονται για κάπνισμα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας επιβολής του Φ.Π.Α."

Σχετ.: ν. 4758/2020 (ΦΕΚ 242/Α΄)

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρωτ. Α.1006/12.01.2021 Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΑΔΑ: 6ΑΡ846ΜΠ3Ζ-97Ω), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 248 Τεύχος Β’ και ισχύει από την 27/01/2021. Με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., η οποία εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 98Α, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4758/2020 (ΦΕΚ 242/Α), στο ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α)"Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας", καθορίζεται η Μέση Σταθμισμένη Τιμή λιανικής πώλησης για το έτος 2021, προκειμένου να προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία και να υπολογίζεται ο αναλογών Φ.Π.Α. για τα προϊόντα του λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και των άλλων καπνών που προορίζονται για κάπνισμα, στις περιπτώσεις λαθρεμπορίας, εισαγωγής από τρίτες χώρες από ιδιώτες, παραγωγής κατόπιν ειδικής παραγγελίας χωρίς να προορίζονται για εμπορία, παραλαβής με ταχυδρομικά δέματα και δωρεάν διάθεσης για σκοπούς έρευνας αγοράς.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η καθοριζόμενη Μ.Σ.Τ. εφαρμόζεται έως και την 31/12/2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!