Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος

Ε. 2009/2021 Οδηγίες σχετικά με την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων αιτήσεων για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Ισπανίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 101 84, Αθήνα
210-3375858
E-Mail : dos@aade.gr
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΨΜΒΡ46ΜΠ3Ζ-Τ4Ξ
Αριθ. ΦΕΚ:
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021
Ε. 2009

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Οδηγίες σχετικά με την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας αλλοδαπής επί των εντύπων αιτήσεων για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και Ισπανίας, στο εξής Σ.Α.Δ.Φ.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η ΠΟΛ 1145/31.12.2003 με θέμα «Εφαρμογή της Σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας (ν.3015, Α΄104/2002)».

Με το ως άνω σχετικό, έχει οριστεί ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου της Αίτησης για την Εφαρμογή της Σ.Α.Δ.Φ.Ε. Ελλάδος και Ισπανίας, βάσει του οποίου εφαρμόζονται οι ευεργετικές διατάξεις της εν λόγω Σ.Α.Δ.Φ.Ε. Το έντυπο αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., υπό τον τίτλο «αιτήσεις εφαρμογής» στη διαδρομή:

https://www.aade.gr/sites/default/files/2017-03/CLAIM_SPAIN.pdf .

Οι φορολογικές αρχές της Ισπανίας, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας COVID 19, ενημέρωσαν ότι σταματούν –προσωρινά τη σφράγιση εντύπων άλλων χωρών και δύνανται να εκδίδουν μόνο ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά Φορολογικής Κατοικίας, ενώ σε δεύτερο χρόνο ενημέρωσαν ότι η έκδοση ηλεκτρονικών Πιστοποιητικών Φορολογικής Κατοικίας, θα είναι το μόνο μέσο πιστοποίησης φορολογικής κατοικίας, καθώς κρίθηκε ότι εξυπηρετεί τους φορολογικούς κατοίκους Ισπανίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να υφίσταται ασφάλεια των συναλλαγών των φορολογικών κατοίκων και των εργασιών των υπόχρεων προσώπων, παρέχονται οι εξής οδηγίες:

Στις αιτήσεις εφαρμογής της Σ.Α.Δ.Φ.Ε. Ελλάδος – Ισπανίας στις οποίες η ημερομηνία πιστοποίησης της φορολογικής κατοικίας είναι οποιαδήποτε ημερομηνία μετά την 1-1-2020, αντί της συμπλήρωσης του πεδίου VII (Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας), με την δεόντως συμπληρωμένη αίτηση εφαρμογής, προσκομίζεται διακριτά το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας της αλλοδαπής φορολογικής αρχής, εφόσον έχει εκδοθεί έγκυρα ως ηλεκτρονικό. Η γνησιότητα του ΠΦΚ δύναται να διαπιστώνεται από τις σχετικές οδηγίες που το συνοδεύουν, μέσω της διαδρομής: www.agenciatributaria.gob.es και με την εισαγωγή του μοναδικού κωδικού που φέρει (ως συνημμένο δείγμα).

Οι αιτήσεις εφαρμογής που συμπληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα, ισχύουν, όπως και οι αιτήσεις εφαρμογής που συμπληρώνονται σύμφωνα με την αναφερόμενη ως σχετική.

Συνημμένο: ένα έγγραφο (δώδεκα σελίδες)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!