Φορολογία εισοδήματος

Α. 1003/2021 Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής

Τελευταία κωδικοποίηση με την Α. 1011/2021

Αριθμ. Α. 1003

ΦΕΚ B’ 37/11.01.2021

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!