Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1158/26-11-2008 Επιβολή κυρώσεων σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι έλαβαν επιστροφή Φ.Π.Α. χωρίς να δικαιούνται

ΠΟΛ. 1158/26-11-2008: Επιβολή κυρώσεων σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι έλαβαν επιστροφή Φ.Π.Α. χωρίς να δικαιούνται.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται σχετικά με την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, όσον αφορά το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) και του Ν.2523/97, στην περίπτωση των αγροτών του ειδικού καθεστώτος που έλαβαν επιστροφή φόρου με τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές, χωρίς να έχουν δικαίωμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Πρόστιμο του άρθρου 6 του Ν . 2523/97

Το ειδικό πρόστιμο της διάταξης αυτής επιβάλλεται στον αγρότη του ειδικού καθεστώτος που έλαβε επιστροφή φόρου χωρίς να έχει δικαίωμα, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, με βάση Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών που υπέβαλε από 2.11.2001 και μετά, (παράγρ. 6, άρθρο 2, Ν. 2954/2001).

Επίσης το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται στον αγρότη του ειδικού καθεστώτος που έλαβε επιστροφή φόρου χωρίς να έχει δικαίωμα, ως εκδότης πλαστών, εικονικών ή νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις Αιτήσεις και Αναλυτικές Καταστάσεις Δικαιολογητικών που υποβάλλονται από 28.1.2004 και μετά, (παράγρ. 14, άρθρο 40, Ν. 3220/2004 ).

2. Πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν .2523/97

Το πρόστιμο της παραπάνω διάταξης επιβάλλεται στους αγρότες που έλαβαν επιστροφή φόρου με τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές, χωρίς να έχουν δικαίωμα γενικά, όπως τήρηση βιβλίων Β΄ ή ανώτερης κατηγορίας για ασκούμενη παράλληλα δραστηριότητα, λήπτες εικονικών στοιχείων, αναγραφή στην αίτηση μεγαλύτερων ποσών από εκείνα των φορολογικών στοιχείων, κ.λπ., με βάση Αιτήσεις και Αναλυτικές Καταστάσεις Δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από 11.9.1997 μέχρι και πριν τις 28.1.2004, (δηλαδή από την έναρξη ισχύος του άρθρου 4, Ν.2523/97 μέχρι και προ της έναρξης ισχύος της παραγρ. 9, του άρθρου 40, του Ν.3220/2004).

3. Πρόσθετος φόρος

Στις πράξεις προσδιορισμού του φόρου του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), με τις οποίες γίνεται καταλογισμός του φόρου στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, λόγω του ότι έτυχαν επιστροφής του χωρίς να τον δικαιούνται, με βάση Αιτήσεις και Αναλυτικές Καταστάσεις Δικαιολογητικών που υποβάλλονται από 28.1.2004 και μετά, υπολογίζεται πρόσθετος φόρος με τον συντελεστή που ισχύει για την ανακριβή δήλωση, (παράγρ. 9, άρθρου 40, Ν.3220/2004). Στις πράξεις του άρθρου 49, που αφορούν Αιτήσεις και Αναλυτικές Καταστάσεις Δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από 11.9.1997 (έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν.2523/97), μέχρι και πριν τις 28.1.2004, δεν αναλογεί πρόσθετος φόρος και ως εκ τούτου επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 4 του Ν.2523/97, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 2.

4. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έκδοση των πράξεων

Αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης επιβολής των ως άνω προστίμων και της πράξης προσδιορισμού του φόρου του άρθρου 49 του Κώδικα Φ.Π.Α., είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την φορολογία εισοδήματος του αγρότη, (άρθρο 9, του Ν.2523/97, όπως ισχύει και παράγρ. 1, άρθρο 48, Κώδικα Φ.Π.Α.).

Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα εάν η επιστροφή του φόρου πραγματοποιήθηκε από διαφορετική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία υποβλήθηκαν ενδεχομένως οι Αιτήσεις και Αναλυτικές Καταστάσεις Δικαιολογητικών, στην περίπτωση επιστροφής μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!