ΦΠΑ

ΑΑΔΕ Εγχειρίδιο ενημέρωσης αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του κώδικα Φ.Π.Α.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα πλαίσια της στρατηγικής της για την αναβάθμιση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των οικονομικών φορέων και των πολιτών από τις Φορολογικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., επανεκδίδει το Εγχειρίδιο για την παροχή ορθής, έγκυρης και ακριβούς πληροφόρησης στους οικονομικούς φορείς και στους εν γένει συναλλασσομένους, σε θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών της.

Ακολουθεί το Εγχειρίδιο στο σύνολό του:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!