Οικονομικές Ειδήσεις

Νομοσχέδιο Επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων κ.α.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο "Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις".

Μπορείτε να διαβάσετε ακολούθως το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική του έκθεση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!