Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΠΟΦΕΕ Αίτημα μεταφοράς καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Εντύπου Ε4 έτους 2020 και επαναλειτουργίας εντύπου Δώρου Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα
Τηλ.:210 82 53 445, Fax: 210 82 53 446
e-mail:info@pofee.gr, web site: ww.pofee.gr

Προς

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Ιωάννη  Βρούτση

Κοινοποίηση:

Γενική Γραμματέα του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κα Άννα Στρατινάκη

Γενικό Επιθεωρητή ΣΕΠΕ
κ. Χαράλαμπο Βούρτση
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2020

Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 133 

Θέμα: Αίτημα μεταφοράς καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Εντύπου Ε4 έτους 2020 και επαναλειτουργίας εντύπου Δώρου Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

1.Με την παρούσα επιστολή μας, επαναφέρουμε για ακόμα μία φορά το πάγιο αίτημα του Κλάδου για την κατάργηση της υποχρεωτικής επανυποβολής του Έντυπου Ε4 που απαιτείται κάθε χρόνο.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα αιτήματα μας: θεωρούμε ότι η υποβολή αυτή, δεν παράγει αποτέλεσμα παρά μόνο δημιουργεί επιπρόσθετο φόρτο εργασίας στα λογιστικά γραφεία. Κατά συνέπεια θα μπορούσατε να δείτε την περίπτωση ότι αρκεί μία απλή εκτύπωση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης στην ηλεκτρονική μερίδα της κάθε επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Είναι βέβαιο ότι με τον τρόπο αυτό θα εκλείψει η χρονοβόρα επανυποβολή.

Στην περίπτωση της μη ικανοποίησης του αιτήματος για την κατάργηση της υποχρεωτικής επανυποβολής του Εντύπου Ε4, ζητάμε λόγω της παρούσας συγκυρίας και των προβλημάτων από την συνεχιζόμενη πανδημία, να μεταφερθεί η καταληκτική ημερομηνία του στις 31/12/2020.

2.Επιπλέον θα θέλαμε να επανέλθουμε στο πρόβλημα που προέκυψε με τις δηλώσεις επιχειρήσεων για την αποζημίωση του Δώρου Πάσχα (πέραν της ΑΠΔ, έπρεπε να δηλωθούν ταυτόχρονα και στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ). Κατέστη σαφές ότι αφενός μεν ο χρόνος που είχε δοθεί δεν επαρκούσε, αφετέρου δε η ενημέρωση που είχε γίνει για την όλη διαδικασία δεν ήταν πλήρης με αποτέλεσμα, πέραν των ΑΠΔ, να μην γίνουν παράλληλα και οι υποβολές στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ώστε αρκετές επιχειρήσεις να μην μπορούν να λάβουν το ποσό που έχουν ήδη καταβάλλει στους εργαζόμενους, και να μπορεί να τους επιστραφεί από την κρατική ενίσχυση.

Επομένως για το θέμα αυτό, ζητάμε να ανοίξει εκ νέου η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων επιχειρήσεων για την αποζημίωση του Δώρου Πάσχα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για υποβολές και διορθώσεις.

Με εκτίμηση,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

ο Πρόεδρος Καμπάνης Βασίλειος

η Γενική Γραμματέας Τσιώρα Ανδρομάχη

ο Α’ Αντιπρόεδρος Tσαμόπουλος Δημήτριος

ο Β’ Αντιπρόεδρος Σταυρουλάκης Κων/νος

ο Ταμίας Γρηγορίου Θωμάς

ο Αν. Γεν. Γραμματέας Πάτσιας Χρήστος 

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων Χριστόπουλος Γεώργιος

τα Μέλη 
Νάκας Αστέριος
Σαββάκης Θεόδωρος
Μουσελλής Εμμανουήλ
Λαμπρόπουλος Κων/νος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!