ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΕΛΤΕ Προσμέτρηση ωρών φορολογικού ελέγχου στην πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας του ΟΕΛ

ΕΛΤΕ

Ανακοίνωση

Προσμέτρηση ωρών φορολογικού ελέγχου στην πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας του ΟΕΛ

Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ στην υπ’ αρ. 189/3/27-08-2020 Συνεδρίασή του αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση της υπ’ αρ. 003/2017 (ΦΕΚ 2593/26-07-2017) Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ αναφορικά με την προσμέτρηση ωρών φορολογικού ελέγχου στην πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας του ΟΕΛ. 

Η τροποποιημένη Κανονιστική Πράξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4474 Β/11.10.2020. 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!