Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κεφάλαιο

Ε. 2154/2020 Κοινοποίηση των διατάξεων σχετικά με την καταβολή δόσεων του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Α’ 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8  
Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο:210 3375 872,878 
E-Mail:defk.b@aade.gr 
defk.a@aade.gr 
Url:www.aade.gr 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ

Α.Δ.Α.: ΨΨΕΘ46ΜΠ3Ζ-Η55

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 02 Οκτωβρίου 2020 

Ε. 2154

ΠΡΟΣ:Π.Δ. 

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α΄ 186) σχετικά με την καταβολή δόσεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2020. 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α΄ 186) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», με τις οποίες ρυθμίζεται η καταβολή δόσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2020.

Συγκεκριμένα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9, αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.4223/13 (Α΄ 287).

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, οι δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2020 είναι έξι (6), ωστόσο η πρώτη δόση δύναται να καταβληθεί μαζί με τη δεύτερη έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2020, και κάθε μια από τις επόμενες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων τεσσάρων (4) μηνών. 

Συνημμένα: Απόσπασμα του ΦΕΚ Α’ 186 (άρθρο 9 του ν.4728/2020).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!