Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Observer Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ποια έσοδα φορολογούνται και ποια όχι. Δήλωση Ν.

Νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ποια έσοδα φορολογούνται και ποια όχι. Ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με την συμπλήρωση της δήλωσης Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (Έντυπο Ν και Ε2 και Ε3)

Α. Σύμφωνα με την περ. γ της παρ.1 του άρθρου 45 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ), υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και «τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου».

Το περιεχόμενο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του forin.gr

Αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό καθώς και σε ένα πλήθος απο μοναδικές υπηρεσίες και προνόμια!

Μάθετε περισσότερα!
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!