Υπουργείο Εργασίας

Κ.Υ.Α 23103/478/2020 Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ».

Τελευταία κωδικοποίηση με την Κ.Υ.Α. 24064/2021

Αριθμ. οικ. 23103/478

ΦΕΚ B’ 2274/14.06.2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!