Υπουργείο Οικονομικών

ΑΑΔΕ Εγχειρίδιο ενημέρωσης εισαγωγέων - εξαγωγέων με απαλλαγές από επιβαρύνσεις, Μάϊος 2020

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στα πλαίσια της στρατηγικής της για τηναναβάθμιση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των οικονομικών φορέων και των πολιτών από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εκδίδει επικαιροποιημένο το «Εγχειρίδιο  Ενημέρωσης  Εισαγωγέων –Εξαγωγέων  με  απαλλαγές  από επιβαρύνσεις», για την παροχή ορθής, έγκυρης και ακριβούς πληροφόρησης στους οικονομικούς φορείς και στους εν γένει  συναλλασσόμενους, σε θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών της. 

Στο  Εγχειρίδιο καταγράφονται,με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι (οικονομικοί φορείςκαι συναλλασσόμενοι γενικότερα), σε θέματα,όπως το Κοινό Δασμολόγιο, τα ΠροτιμησιακάΔασμολογικά Καθεστώτα, τα Ειδικά Καθεστώτα, οι ΕφοδιασμοίΠλοίων και Αεροσκαφών, καθώς και το Κοινό Σύστημα Φ.Π.Α.

Η επικαιροποιημένη  έκδοση του παρόντος Εγχειριδίου εντάσσεται στο Στρατηγικό Στόχο  της Γ.Δ.Τ.  &  Ε.Φ.Κ., σχετικά  με  τη  δημιουργία  μίας  εξωστρεφούς, αποτελεσματικής  και  αποδοτικής  Τελωνειακής  Υπηρεσίας  με  σεβασμό  προς  τον πολίτηκαι αποσκοπείστη διευκόλυνση της άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων και στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσίες. 

Η απλούστευση των διαδικασιών,μέσω της μετάβασης σε ένα πλήρες ηλεκτρονικό περιβάλλον,όσον αφορά στις συναλλαγές των οικονομικών φορέων και των πολιτών με τα Τελωνεία,είναι μία συνεχής προσπάθεια η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην εθνική προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης της χώρας μας.

Εγχειρίδιο ενημέρωσης εισαγωγέων - εξαγωγέων με απαλλαγές από επιβαρύνσεις

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!