Υπουργείο Οικονομικών

ΑΑΔΕ Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε τελωνειακά θέματα, Μάϊος 2020

Η επικαιροποιημένη έκδοση του «Εγχειριδίου Συνηθέστερων Ερωτημάτων που  υποβάλλονται  από  τους  πολίτες  και  των  αντίστοιχων  απαντήσεων,σε τελωνειακά θέματα» εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει η Ανεξάρτητη  Αρχή  Δημοσίων  Εσόδων  (Α.Α.Δ.Ε.)  για  την  παροχή  ορθής  και έγκαιρηςενημέρωσης στους ενδιαφερόμενους πολίτες και οικονομικούς φορείς, σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)αυτής. 

Η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η προστασία των καταναλωτών και  του περιβάλλοντοςαποτελούν  σημείο  αναφοράς  για  την  Τελωνειακή υπηρεσία,  η  οποία,  με  την  εφαρμογή  εκσυγχρονισμένωνκαι απλουστευμένωνδιαδικασιών,σε  συνοχή  με  τα  διεθνή  πρότυπα,  έχει  ως  κύριο  άξονα προσανατολισμού της,την  ενίσχυση  του  διασυνοριακού  εμπορίου και  της εξωστρέφειας.

Στο  πλαίσιο  της  αμφίδρομης  και  αποτελεσματικής  επικοινωνίας  με  τους οικονομικούς  φορείςκαι  τους  πολίτες,  το  παρόν  Εγχειρίδιο αποσκοπεί στησυγκέντρωση  και καταγραφή,  με  συνοπτικόκαι  κατανοητό  τρόπο,  των σημαντικότερων θεμάτων αρμοδιότητας των Τελωνειακών υπηρεσιών,με στόχο τηβέλτιστη παρουσίαση των τελωνειακών πρακτικών στο σύνολό τους

Εγχειρίδιο Συνηθέστερων Ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε τελωνειακά θέματα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!