ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1227/24-9-2002 Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων

YΠΟΙΚ 1076761/538/0015/ΠΟΛ. 1227/24.9.2002

Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων

Σας κοινοποιούμε νέο πίνακα αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας επιτροπής για την κατάταξη οχημάτων αμφισβητούμενου χαρακτήρα, για ενημέρωσή σας, ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων της περίπτ. ιζ΄ της παραγρ. 5 του άρθρου 10 του Π.Δ. 186/1992, για την τήρηση του πρόσθετου βιβλίου έργων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ)

01 ΦΟΡΤΩΤΗΣ
02 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
03 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ
04 ΤΡΑΚΤΕΡ - ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
05 ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
06 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ
07 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ
08 ΓΕΡΑΝΟΣ
09 ΑΝΤΛΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
10 ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΑΥΤΟΦΟΡΤΩΜΕΝΗ
11 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ
12 ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ
13 ΣΦΥΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
14 ΑΣΦΑΛΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ (ΦΕΝΤΕΡΑΛ)
15 ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΛΑΚΚΩΝ
16 ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦ/ΜΙΓΜΑΤΟΣ (ΦΙΝΙΣΤΕΡ)
17 ΣΑΡΩΘΡΟ
18 ΑΠΟΞΕΣΤΗΣ (ΣΚΡΕΪΠΕΡ)
19 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΙΚΟ
20 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
21 ΓΟΜΩΤΗΣ
22 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
23 ΚΟΣΚΙΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ
24 ΛΟΙΠΑ
25 ΓΕΡΑΝΟΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
26 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ
27 ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ
28 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΤΑΜΠΕΡ)
29 ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
30 ΧΙΟΝΟΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ
31 ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
32 ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
33 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΝΤΙΣΠΕΝΣΕΡ)
34 ΚΛΙΜΑΚΟΦΟΡΟ
35 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ
36 ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΚΤΗΣ
37 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ
38 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ
39 ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ
40 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
41 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
42 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ
43 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ
44 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
45 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ
46 ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
47 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
48 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
49 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ
50 ΑΜΜΟΒΟΛΙΣΤΙΚΟ
51 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
52 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΤΡΕΝΩΝ
53 ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
54 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
55 ΓΕΡΑΝΟΣ - ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
56 ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
57 ΥΓΡΟΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΗΣ
58 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΦΡΟΜΠΕΤΟΥ
59 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
60 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ
61 ΨΗΦΙΔΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
62 ΑΦΡΟΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ
63 ΛΙΠΑΝΤΗΣ
64 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΒΑΡΕΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
65 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
66 ΠΡΕΣΑ ΣΚΡΑΠ
67 ΠΡΕΣΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
68 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
69 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
70 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΦΑΓΗΤΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Α/ΦΩΝ
71 ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Α/ΦΩΝ
72 ΠΛΥΝΤΙΚΟ ΠΙΣΤΑΣ
73 ΟΛΙΣΘΗΡΟΜΕΤΡΟ
74 ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
75 ΜΕΤΑΤ. ΚΑΡΟΤΣ. ΑΠΟΣΚ.
ΕΠΙΒ. Α/ΦΩΝ
76 ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ
77 ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ
78 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ Α/ΦΩΝ ΜΕ ΝΕΡΟ
79 ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
80 ΕΞΕΔΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
81 ΟΧΗΜΑ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
82 ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ (REFUELLER)
83 METATΟΠΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙΔΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ