Οικονομικές Ειδήσεις

Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις για τις επικαιροποιημένες λίστες με ΚΑΔ των κλάδων που πλήττονται

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις με τις επικαιροποιημένες λίστες που περιλαμβάνουν τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται.

Μπορείτε να διαβάσετε ακολούθως τις αποφάσεις αυτές:

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις αυτές όπως και οι επερχόμενες τροποποιήσεις αφορούν ειδικότερα στην παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών των επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι, εκτός της νέας επικαιροποιημένης λίστας των ΚΑΔ, με τις τροποποιήσεις που επέρχονται ορίζεται πλέον ρητά ότι η παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών των επιχειρήσεων αφορά σε επιχειρήσεις που:

  • είτε έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 έναν εκ των αναφερομένων στην επικαιροποιημένη λίστα
  • είτε αυτές των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στην επικαιροποιημένη λίστα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020

Μπορείτε να διαβάσετε τις αρχικές αποφάσεις, κωδικοποιημένες, όπως πλέον ισχύουν, ακολούθως:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!