Φορολογία εισοδήματος

Διόρθωση σφάλματος στο έντυπο Ε3 και στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

Διόρθωση σφάλματος στο παράρτημα της Α.1020/31.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 397/10.2.2020 (τ.Β').

Στην Α.1020/31.1.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 397/10.10.2020 (τ.Β'), οι σελίδες του παραρτήματος από 4007 έως και 4014 αντικαθίστανται με τις ορθές, ως εξής:

  • Έντυπο Ε3
  • Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!