Υπουργείο Εργασίας

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./778/1510546/2019 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
Δ/νση:Σατωβριάνδου 18 
10432, Αθήνα
Πληροφορίες:Ε. Βλαχογιάννη 
Τηλ.:210 52 85 642
Φαξ:210 52 36 558
E-Μail:d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΑΔΑ: ΩΖΟΜ465ΧΠΙ-ΔΒ0

Αθήνα 17/12/2019

Αριθμ. Πρωτ.:Δ.ΕΙΣΦ.Μ./778/1510546 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣ:

Όλες τις Υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συν/νος Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2019»

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Α89583/4121/10-12-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δε θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση για τις εορτές Χριστουγέννων 2019, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δε θα επιβαρυνθεί με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δε θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Χριστουγέννων οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2019 και κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου.

Συν/να: (1) φύλλο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΟΥ ΑΤΕΛΟΥ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!