Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚΦ Α 1171751 ΕΞ2019 Κοινοποίηση εγκυκλίου σχετικά με τον καθορισμό διαδικασιών σχετικών με εργασίες στον τομέα των υγρών καυσίμων που εκτελούνται στα πλαίσιο της συνεργασίας των Τελωνειακών και Χημικών υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'
Φορολογίας Ενεργειακών Προϊόντων,
Γενικού Καθεστώτος Ε.Φ.Κ.
και Διοικητικής Συνεργασίας
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ. Κούκουνα
Τηλέφωνο: 210-6987410
Fax: 210-6987408
E-Mail: finexcis@otenet.gr
Url: www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
​ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1171751 ΕΞ2019

ΠΡΟΣ: Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση εγκυκλίου σχετικά με τον καθορισμό διαδικασιών σχετικών με εργασίες στον τομέα των υγρών καυσίμων που εκτελούνται στα πλαίσιο της συνεργασίας των Τελωνειακών και Χημικών υπηρεσιών»

Σχετ: Η αριθμ. 30/004/000/4375/28-11-2019 Εγκύκλιος Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

Κοινοποιείται για ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας από όλες τις Τελωνειακός και Χημικές Υπηρεσίες η ανωτέρω σχετική Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: ΩΓΘΞ46ΜΠ3Ζ-ΤΧΗ), που εκδόθηκε από τις Δ/νσεις Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. και Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Δ/νσης Γενικού Χημείου του Κράτους, αναφορικά με εργασίες που εκτελούνται στον τομέα των υγρών καυσίμων στο πλαίσιο της συνεργασίας των Τελωνειακών και Χημικών Υπηρεσιών.

Επιπλέον και δεδομένου ότι με τις διατάξεις του εδαφίου α) της παραγράφου 13 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν.4608/2019 (ΦΕΚ 66 Α'), ρυθμίζονται θέματα ογκομέτρησης δεξαμενών βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων, σας γνωρίζουμε ότι θα ακολουθήσουν πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ογκομέτρησης αυτών ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της ανωτέρω Εγκυκλίου).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!