Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Α.ΚΙ.Ο.Ε. Αίτημα για τη δημιουργία και ελεύθερη διάθεση από την ΓΓΠΣ υποστηρικτικού λογισμικού καταχώρησης της σύνοψης των παραστατικών άνευ ποσοτικού περιορισμού εγγραφών ή μορφότυπου εισαγωγής δεδομένων, και εκτός πλατφόρμας ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ

 Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας

10/12/2019

Προς:
Υπουργό Οικονομικών: κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Αρ.Πρωτ.:140793-10/12/19
Υφυπουργό Οικονομικών: κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο
Αρ.Πρωτ: 140808-10/12/19

Αίτημα για τη δημιουργία και ελεύθερη διάθεση από την ΓΓΠΣ υποστηρικτικού λογισμικού καταχώρησης της σύνοψης των παραστατικών άνευ ποσοτικού περιορισμού εγγραφών ή μορφότυπου εισαγωγής δεδομένων, και εκτός πλατφόρμας ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ.
 
Κυρίες/οι
 
Σας παρακαλούμε όπως ανταποκριθείτε θετικά στο παραπάνω αίτημά μας, συνεχίζοντας την υφιστάμενη αντιμετώπιση εξωτερικής λογισμικής υποστήριξης των εφαρμογών της ΓΓΠΣ που απαιτούν εισαγωγή  όγκου δεδομένων  (π.χ βεβαιώσεις αποδοχών, παρακρατούμενοι φόροι,….).

Δεν κατανοούμε αυτή την αστοχία σας στην τόσο μελετημένη, πολυδάπανη και πολύπλοκη  εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ   και την αβλεψία σας στις συνέπειες που θα υποστεί  το μεγαλύτερο ποσοστό του κλάδου μας,  αυτοαπασχολούμενοι, μικρά και μεσαία λογιστικά γραφεία, με την πλήρη και καθολική εξάρτησή τους από μικρή ομάδα εταιρειών λογιστικών εφαρμογών.

Επίσης δεν αντιλαμβανόμαστε την στάση και την έμμεση παρέμβαση – με πρόσχημα τα ηλεκτρονικά βιβλία - του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  στις  εκλογές του Ο.Ε.Ε της 15ης Δεκεμβρίου 2019.
 
 Με Εκτίμηση
 
Αλεβιζάκης Παναγιώτης            
Οικονομολόγος
Μέλος της Κ.Δ. του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος
Εκ/πος της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11/12/2019 13:43:35

Η επιστολή μας έχει πρωτοκολληθεί στην ΑΑΔΕ με Αρ. Πρ. ΑΑΔΕ 0002370/11-12-19