Υπουργείο Εργασίας

ΔΙ.ΜΕΛ./Φ1/53/1407265/2019 Στοιχεία απασχόλησης: Μάϊος 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ε.Φ.Κ.Α.
Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αμερικής 12
10671 Αθήνα 
Πληροφορίες: Αριστείδης Δημακάκος 
Τηλ.: 210-3384372
Fax: 210-3384366
e-mail: d.meleton@efka.gov.gr

Αθήνα, 22/11/2019

Αρ. Πρωτ. ΔΙ.ΜΕΛ./Φ1/53/1407265

ΠΡΟΣ: 1. Γρ. Διοικητή ΕΦΚΑ

2. Γρ. Υποδιοικητών ΕΦΚΑ

3. Γενικό Διευθυντή Εισφορών μέσω e-mail

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΜΑΪ ΟΣ 2019»

Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για τον Μάιο του 2019 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας, προέκυψαν τα ακόλουθα:

•  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (Α.Π.Δ.) από 280.482 κοινές επιχειρήσεις και 12.161 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ. ανέρχεται σε 2.369.392, εκ των οποίων 2.332.864 σε κοινές επιχειρήσεις και 36.528 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

•  ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,23% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,51% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,07%, ενώ με μερική απασχόληση το 44,85%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων 22,66% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 51,05% έως 39 ετών. Επίσης, 68,76% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 68,88% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 61,51%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 20,36% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 20,13% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 35,54%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων 88,66% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 2,03% άλλης χώρας Ε.Ε. και 9,31% χώρας εκτός Ε.Ε. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 89,26% έχουν Ελληνική υπηκοότητα, 2,03% άλλης χώρας Ε.Ε. και 8,71% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 50,34%, 2,23% και 47,44%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 12,89% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 9,58% των ασφαλισμένων γυναικών.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων 50,77% έχουν Αλβανική υπηκοότητα.

Στους αλλοδαπούς άντρες, 51,68% είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 11,27%, και του Μπανγκλαντές με 5,55%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,38%, είναι Αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες Βουλγαρικής υπηκοότητας με 9,27% και Ρουμάνικης με 6,65%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει ως εξής:

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 20,17% απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 18,69% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 11,95% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

20,81% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 16,52% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 11,59% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

38,73% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 12,73% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 12,41% στη «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας».

Στους ασφαλισμένους Αλβανικής υπηκοότητας, 38,59% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 16,20% στις «Κατασκευές» και 13,93% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων) 29,27% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 20,14% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 18,85% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».

Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές» το 30,84% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 3,81% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 21,66% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 18,69% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 13,97% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 11,95% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 21,22%.

25,13% των ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», 23,98% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,04% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

32,68% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», 25,77% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» και 21,11% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι Αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (45,68%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 30,56% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 7,91% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες». Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε και των Αλβανών υπηκόων) 41,81% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 25% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 11,21% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

• ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι 21,11 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,20 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 14,84.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 50,67€ και ο μέσος μισθός σε 1.166,76€, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 24,68€ και 409,21€. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 40,37€ και ο μέσος μισθός 599,09€. Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες.

Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 65,61% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 62,23%.

Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,62% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,37%.

•  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΑΪΟΥ 2019 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,10%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,52% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,98%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 13,05%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,05%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,65% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,15%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,23% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε οριακά κατά 0,02%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε οριακά κατά 0,20% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,68%.

•  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΑΪΟΥ 2019 - ΜΑΪΟΥ 2018

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 7,43%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,34% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 7,38%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 8,44%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 5,90%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 5,44%.

Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,70% σε 46,77%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,76%, και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,20%.

Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,29%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,76% και στο σύνολο κατά 3,27%.

Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 4,08% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,01%.

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο αυξήθηκε κατά 2,57%, ενώ ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 3,12%.

Επισυνάπτουμε έξι πίνακες με συγκεντρωτικά στοιχεία. Αναλυτικότερα στοιχεία μπορείτε να αναζητήσετε από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ www.efka.aov.gr, τα οποία καταχωρούνται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Η ΠΡ/ΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡ/ΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΖΩΗ ΛΑΖΑΝΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κοινές επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα
Κατανομή των επιχειρήσεων, της απασχόλησης και του ημερομίσθιου των ασφαλισμένων ανα τύπο επιχείρησης

Παρατηρήσεις:

1) Ο αριθμός ασφαλισμένων είναι διακριτός και δεν είναι το σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ αλλά μόνο όσοι έχουν ενταχτεί στο σύστημα των ΑΠΔ και έχουν ελεγχθεί κατά την ημερομηνία επεξεργασίας των στοιχείων.

2) Η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο αναφέρονται για κάθε απασχόληση εργαζομένου χωρίς να περιλαμβάνουν το σύνολο των απασχολήσεων του σε περίπτωση πολλαπλών απασχολήσεων.

3)Στις τακτικές αποδοχές δεν περιλαμβάνονται τα bonus και οι υπερωρίες

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Κοινές επιχειρήσεις
Κατανομή της απασχόλησης, του ημερομίσθιου και του μέσου μισθού των ασφαλισμένων ανά τύπο απασχόλησης

(1) Ο αριθμός των ασφαλισμένων δεν είναι διακριτός, επειδή ο ίδιος ασφαλισμένος μπορεί να μετρηθεί τόσες φορές όσοι είναι και οι εργοδότες του.

(2) Ως ασφαλισμένοι με "πλήρη απασχόληση'' έχει ληφθεί ο αριθμός των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ που εργάζονται με πλήρες ωράριο ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών εβδομαδιαίως,αλλιώς θεωρούνται ως εργαζόμενοι με ''μερική απασχόληση''.

(3) Στο " ΣΥΝΟΛΟ* " περιλαμβάνονται οι μισθωτοί με πλήρη και μερική απασχόληση καθώς και εκείνοι για τους οποίους δεν έχει δηλωθεί ή είναι λάθος ο τύπος της απασχόλησης.

Πίνακας 3 : Κοινές επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα
Κατανομή ασφαλισμένων ανά υπυκοότητα

(1) Ο αριθμός των ασφαλισμένων είναι διακριτός.

Πίνακας 4 : Κοινές επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα
Κατανομή ασφαλισμένων ανά ηλικία και φύλο

(1) Ο αριθμός των ασφαλισμένων είναι διακριτός

Πίνακας 5 : Κοινές επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα
Κατανομή ασφαλισμένων* ανά οικονομική δραστηριότητα και υπηκοότητα

* Ο αριθμός των ασφαλισμένων είναι διακριτός

Παρατηρήσεις ως προς την οικονομική δραστηριότητα εργοδότη

1. Στο Σύνολο των ασφαλισμένων, ποσοστό 20,17%, απασχολείται : Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο και 18,69% : Ξενοδοχεία και Εστιατόρια

2. Στους Έλληνες, ποσοστό 20,81% απασχολείται : Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο και 16,52% : Ξενοδοχεία και Εστιατόρια

3. Στους υπηκόους των άλλων χωρών της Ε.Ε, ποσοστό 38,73% απασχολείται : Ξενοδοχεία και Εστιατόρια και 12,73% : Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο

4. Στους Αλβανούς, ποσοστό 38,59% απασχολείται : Ξενοδοχεία και Εστιατόρια και 16,2% : Κατασκευές

5. Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς εργαζόμενους, ποσοστό 29,27% απασχολείται : Ξενοδοχεία και Εστιατόρια και 20,14% : Χονδρικό και Λιανκό εμπόριο

Πίνακας 6 : Κοινές επιχειρήσεις και οικοδομοτεχνικά έργα
Κατανομή ασφαλισμένων ανά επάγγελμα και υπηκοότητα

* Ο αριθμός των ασφαλισμένων είναι διακριτός

Παρατηρήσεις ως προς την κατανομή επαγγελμάτων

1. Στο Σύνολο των ασφαλισμένων οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές 24,57% & οι Υπάλληλοι γραφείου είναι 23,36% .

2. Στους Έλληνες ασφαλισμένους, οι Υπάλληλοι γραφείου είναι 25,13% και οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές είναι 23,98%.

3. Στους Υπηκόους των άλλων χωρών της Ε.Ε, οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές είναι 32,68% και οι Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες είναι 25,77%.

4. Στους Αλβανούς, οι Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες είναι 45,68% και οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές είναι 30,56%.

5. Στους Υπόλοιπους αλλοδαπούς, οι Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες είναι 41,81% & οι Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές είναι 25%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!