Υπουργείο Εργασίας

Σ78/34/1340937/2019 Εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε συνταξιούχους που διορίζονται ως μετακλητοί υπάλληλοι σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22
Τ.Κ.: 10671 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Κοτσώρη, Ε. Φάγκρα
Τηλέφωνα: 210 3729719, 210 3729655
e-mail: d.sintaxeon@efka.aov.gr

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αθήνα, 08/11/2019

Αριθ. Πρωτ.: Σ78/34/1340937

ΠΡΟΣ:
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α'

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης Εφαρμογών
Υποδιεύθυνση: Υποστήριξης Πελατών
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 Αθήνα
2. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα
3. "ΙΡΙΔΑ"
Κολοκοτρώνη 4, Τ.Κ. 10561 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε συνταξιούχους που διορίζονται ως μετακλητοί υπάλληλοι σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης».

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.80000/45644/1635/11-10-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο οποίο δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016 σε συνταξιούχους οι οποίοι διορίζονται ως μετακλητοί υπάλληλοι σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης εφόσον παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξης των αποδοχών της θέσης τους από τις οποίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υφίσταται δυνατότητα παραίτησης.

Συν/να: το με αρ. πρωτ. Φ.80000/45644/1635/11-10-2019 έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!