Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1150458 ΕΞ 2019 Αποστολή Οδηγού ερωτήσεων – απαντήσεων σχετικά με τη χρήση του Εθνικού Υποσυστήματος Διαχείρισης Δασμολογίου (TARIC)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ
& ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε.Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο : 210-69.87.475
 Fax : 210-69.87.506
E-Mail : e.mpirmpila@aade.gr
Url : www.aade.gr

Αθήνα,   1   Νοεμβρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1150458 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ    Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα:   «Αποστολή Οδηγού ερωτήσεων – απαντήσεων σχετικά με τη χρήση του Εθνικού  Υποσυστήματος Διαχείρισης Δασμολογίου (TARIC)»

Αποστέλλουμε συνημμένα, πληροφοριακό Οδηγό που επεξεργάστηκε η Υπηρεσία μας, με  τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων, αναφορικά με τη χρήση του Εθνικού Υποσυστήματος  Διαχείρισης Δασμολογίου (TARIC).      

Σκοπός του Οδηγού αυτού, είναι να καλύψει τις απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, τόσο  τελωνειακών υπαλλήλων όσο και οικονομικών φορέων και λοιπών συναλλασσόμενων με τις  τελωνειακές αρχές, όσον αφορά την πληροφόρηση που παρέχει το υποσύστημα TARIC σε θέματα  όπως οι κωδικοί εμπορευμάτων, τα μέτρα εθνικής φορολογίας καθώς και τα μέτρα της Ε.Ε. που  συνδέονται με τους κωδικούς αυτούς, ο υπολογισμός των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων,  κλπ.    

Εφιστούμε την προσοχή ότι ο παρόν Οδηγός έχει συνταχθεί μόνο για σκοπούς πληροφόρησης  και διευκόλυνσης  αναφορικά με την άντληση πληροφόρησης σχετικά με τις δασμοφορολογικές  επιβαρύνσεις εμπορευμάτων από το υποσύστημα TARIC, και δεν συνιστά νομικό κείμενο. Όπως  είναι γνωστό, η δασμολογική κατάταξη και ο συνακόλουθος υπολογισμός των  δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων των εμπορευμάτων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις  διατάξεις του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Καν. 2658/87 όπως ισχύει), του Ενωσιακού  Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 952/2013), του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001), του  Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), καθώς και τα συναφή κείμενα της εθνικής και ενωσιακής  νομοθεσίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΚΩΝ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!