Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΣΕΒΕ Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Joint Vet Course for Exports Experts – Expovet

Ο ΣΕΒΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “JOINT VET COURSE FOR EXPORTS EXPERTS-EXPOVET”

4/11/2019  

Ο ΣΕΒΕ- Σύνδεσμος Εξαγωγέων συμμετέχει στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο “Joint Vet Course for Exports Experts – Expovet” που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Erasmus+.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός τίτλου επιμόρφωσης σε ανώτατο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων (EQF 6) στον τομέα του διεθνούς εμπορίου για αποφοίτους πανεπιστημίων και ανέργων και στην ενίσχυση της διακρατικής δικτύωσης μεταξύ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Παρόχων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε τριτοβάθμιο επίπεδο και την αγορά εργασίας. Τα προγράμματα σπουδών θα προσφέρονται από Πανεπιστήμια ή ιδρύματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πανεπιστήμια.

Οι στόχοι του έργου είναι:

 • Ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος τριτοβάθμιας ΕΕΚ σε θέματα διεθνοποίησης επιχειρήσεων
 • Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των ΜΜΕ και των παρόχων ΕΕΚ  σε τριτοβάθμιο επίπεδο
 • Βελτίωση, διεύρυνση και πιστοποίηση των επιχειρηματικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων των φοιτητών
 • Χρησιμοποίηση εργαλείων μάθησης (πρακτική άσκηση)

Κύρια Αποτελέσματα:

 • Κοινό περίγραμμα  προσόντων στον τομέα της εξειδίκευσης, επιπέδου EQF 6, στο διεθνές εμπόριο
 • Κοινό πρόγραμμα σπουδών στον τομέα του διεθνούς εμπορίου προσφερόμενο από τρία  πανεπιστήμια ή ιδρύματα επιμόρφωσης (παρόχων ΕΕΚ τριτοβάθμιου επιπέδου) των Πανεπιστημίων
 • Πρότυπα αξιολόγησης
 • Κοινή δομή βιώσιμης συνεργασίας για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των σχετικών προσόντων
 • Αμοιβαίες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και διαδικασιών αναγνώρισης
 • Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης / παρόχων ΕΕΚ, των ΜΜΕ και του ανθρώπινου κεφαλαίου
 • Ενίσχυση ικανότητας και πολλαπλών δεξιοτήτων των ομάδων στόχου με την παροχή δεξιοτήτων και αντίστοιχων γνώσεων με βάση το Διεθνές Εμπόριο / τη Διεθνοποίηση επιχειρήσεων
 • Διευκόλυνση των ΜΜΕ, αξιοποιώντας τα κέρδη διεθνοποίησης, μέσω του διεθνούς εμπορίου
 • Επίτευξη καλύτερης αντιστοίχισης των αναγκών των ειδικών δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στις χώρες / περιφέρειες που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα.
 • Αύξηση της απασχολησιμότητας των εκπαιδευομένων της ΕΕΚ και βελτίωση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ.

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο είναι:

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Ελλάδα
 • Ομοσπονδιακό ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (BIBB), Γερμανία
 • Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), Ελλάδα
 • EURICON ΕΠΕ, Ελλάδα
 • Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών (IPS), Βουλγαρία
 • Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών του Βουκουρεστίου (ΑSE), Ρουμανία
 • Ένωση Οικονομικών Πανεπιστημίων Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Περιοχής της Μαύρης Θάλασσας (ΑSECU), Ελλάδα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!