Υπουργείο Οικονομικών

ΑΑΔΕ Σε λειτουργία το Σύστημα Υποβολής Γνωστοποιήσεων (ΕΑΧ) από τους Υπόχρεους Ομίλους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, τέθηκε σε λειτουργία το Σύστημα Υποβολής  Γνωστοποιήσεων (ΕΑΧ) από τους Υπόχρεους Ομίλους.

Με τον ν. 4534/2018 (Α΄77) θεσπίστηκε η υποχρέωση για την υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα σύμφωνα με τη Διμερή Συμφωνία Ελλάδας ΗΠΑ.

Η υποβολή γίνεται μέσω της υφιστάμενης εφαρμογής για την υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα (Country by Country Reporting), με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαΐου 2018.

N. 4534/2018 (Α΄77/30.04.2018)

Υπόχρεοι υποβολής Γνωστοποιήσεων (ΕΑΧ)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΕΑΧ )

Υπόχρεοι υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα (ΕΑΧ)

EΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Συχνές Ερωτήσεις (Ενημέρωση: 19/12/2017)

Γενικές πληροφορίες http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/about-automatic-exchange/country-by-country-reporting.htm

Στον σύνδεσμο http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/country-by-country-reporting-xml-schema-user-guide-for-tax-administrations.htm  υπάρχουν συγκεντρωμένες οι τεχνικές πληροφορίες που αφορούν στο μορφότυπο ανταλλαγής (XML Schema) ενώ στον σύνδεσμο http://www.oecd.org/tax/beps/guidance-on-country-by-country-reporting-beps-action-13.htm υπάρχει ο οδηγός υλοποίησης του προτύπου  με πρακτικές οδηγίες σχετικές με τα βήματα και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την επιτυχή υλοποίηση του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!