Κεφάλαιο

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Κοινοποίηση επιστολής. Έλεγχος ΕΝΦΙΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 396/9-9-2019 ανακοίνωσής μας σχετικά με τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων από τους υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης και των Δ.Ο.Υ. για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013, σας κοινοποιούμε την απάντηση της κας Μαρίας Μενούνου, Διευθυντρίας Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου, για να λάβετε γνώση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

ΑΑΔΕ
Ανέξαρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Διευθύντρια Εφαρμογής Φορολογίας 
Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου
Καρ. Σερβίας 8
101 84-Αθήνα
τηλ. 210 337 5230

Σε απάντηση της από 9/2019 ανακοίνωσής σας "έλεγχος από υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης", παρακαλούμε λάβετε υπόψη τα εξής:

Οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί προς τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας από τους Συμβολαιογράφους δεν περιλαμβάνουν υποχρέωση προσκόμισης των ευρετηρίων, τα οποία - γνωρίζουμε πολύ καλά- ότι, ως δημόσια έγγραφα, τηρούνται στα γραφεία σας και φυλάσσονται από εσάς, ούτε την υποχρέωση προσκόμισης των πρωτότυπων συμβολαιογραφικών εγγράφων.

Η υπηρεσία μας ασχολείται επισταμένως με τα θέματα του ελέγχου των μελών σας και φροντίζει να παρέχει άμεσα οδηγίες και κατευθύνσεις, στις περιπτώσεις που ανακύπτουν οποιαδήποτε ερωτήματα.

Θα περιμέναμε, στο πλαίσιο του θεσμικού σας ρόλου και της συνεργασίας μας, να μας έχετε ενημερώσει εγγράφως για οποιαδήποτε τυχόν μεμονωμένη περίπτωση υπέρβασης των οδηγιών μας.

Η γενικευμένη αναφορά σας σε μη νόμιμο τρόπο διενέργειας των ελέγχων έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ψευδών εντυπώσεων τόσο στα μέλη των Συλλόγων σας όσο και στο σύνολο των φορολογουμένων.

Εξάλλου ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων έχει ήδη καθοριστεί από το έτος 2018 (οπότε και διενεργήθηκαν 102 έλεγχοι) και συνεπώς είναι γνωστός τόσο στις υπηρεσίες μας όσο και στους Συλλόγους σας.

Παρακαλούμε για τη δημοσιοποίηση της παρούσας απάντησης με τον ίδιο τροπο που δημοσιεύσατε την ως άνω ανακοίνωση σας.

Με εκτίμηση
Μαρία Μενούνου
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!