Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Observer Υποχρέωση δημοσίευσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Με αφορμή την καταληκτική ημερομηνία εκπλήρωσης της υποχρέωσης δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) συγκεντρώσαμε και παρουσιάζουμε βασικές πληροφορίες για την υποχρέωση δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών με τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.). Παραθέτουμε επίσης τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις προκειμένου να ανατρέξετε, εφόσον επιθυμείτε, να ενημερωθείτε περαιτέρω για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής.

Για τις ανώνυμες εταιρείες, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 4548/2018. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Το περιεχόμενο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του forin.gr

Αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό καθώς και σε ένα πλήθος απο μοναδικές υπηρεσίες και προνόμια!

Μάθετε περισσότερα!
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!