Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1123632 ΕΞ 2019 Ανακοίνωση σχετικά με τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ενωση μελαμίνης ορισμένων καταγωγής, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας:αλλαγή της επωνυμίας μιας εταιρείας που υπόκειται στην ελάχιστη τιμή εισαγωγής για τις συνεργασθείσες εταιρείες που δεν συμμετείχαν στο δείγμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ
& ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο:210-69.87.480
Fax:210-69.87.506
E-Mail:m.lytra@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΑ

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1123632 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ:Τελωνειακές Περιφέρειες
(για άμεση ενημέρωση των
Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)

ΚΟΙΝ:Όπως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Ανακοίνωση σχετικά με τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ενωση μελαμίνης ορισμένων καταγωγής, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας:αλλαγή της επωνυμίας μιας εταιρείας που υπόκειται στην ελάχιστη τιμή εισαγωγής για τις συνεργασθείσες εταιρείες που δεν συμμετείχαν στο δείγμα.»

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1050109 ΕΞ 2013 / 03.04.2019 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την Ανακοίνωση σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό 2017/1171 της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C140/16.04.2019) και ισχύει σύμφωνα με τo οποίo η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη – Μέλη ότι:-η αναφορά στην εταιρεία στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1171:

Holitech Technology Co. Ltd A987

Θα πρέπει να νοείται ως αναφορά στην εταιρείας

Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd A987

Ο πρόσθετος κωδικός TARIC A987, που είχε αποδοθεί προηγουμένως στην εταιρεία Holitech Technology Co. Ltd, εφαρμόζεται πλέον στην εταιρεία Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

  1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους
  2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν το φύλλο 9 του Κεφαλαίου 29 με τo ταυτάριθμo αποστελλόμενo φύλλo , του ιδίου κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική) .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!