Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1123631 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/566 της Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2019, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας, Δημοκρατίας της Κορέας και Μαλαισίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ 
& ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα 
Τηλέφωνο:210-69.87.480 
Fax:210-69.87.506 
E-Mail:m.lytra@aade.gr 
Url:www.aade.gr 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΑ

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1123631 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ:Τελωνειακές Περιφέρειες 
(για άμεση ενημέρωση των 
Τελωνείων αρμοδιότητάς τους) 

ΚΟΙΝ:Όπως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ:«Κοινοποίηση του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2019/566 της Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2019, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων καταγωγής Ρωσικής Ομοσπονδίας, Δημοκρατίας της Κορέας και Μαλαισίας.» 

ΣΧΕΤ.:Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1050109 ΕΞ 2019/03.04.2019 Δ.Υ.Ο. 

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/566 της Επιτροπής της 9 ης Απριλίου 2019, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 99 /10.04.2019) και ισχύει από 11.04.2019 , σύμφωνα με τον οποίο επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων (με εξαίρεση τα χυτά, τους συζευκτήρες και τους συζευκτήρες με κοχλιώσεις) από σίδηρο ή χάλυβα (μη συμπεριλαμβανομένου του ανοξείδωτου χάλυβα), με μέγιστη εξωτερική διάμετρο μη υπερβαίνουσα τα 609,6 mm, από αυτά που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση κατ' άκρον ή για άλλους σκοπούς και υπάγονται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 και ex 7307 99 80 (κωδικοί TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 και 7307 99 80 98) και είναι καταγωγής Μαλαισίας, Ρωσικής Ομοσπονδίας και Δημοκρατίας της Κορέας.

Ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται κυμαίνεται μεταξύ 23,8% και 75,0 % ανάλογα με την εταιρεία και τη χώρα από την οποία προέρχεται.

Οι οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκ που αφορούν το ως άνω αναφερόμενο προϊόν και είναι καταγωγής Τουρκίας καταργούνται, και η διαδικασία όσον αφορά τις εν λόγω εισαγωγές περατώνεται.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

  1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους 
  2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν το φύλλο 12 του Κεφαλαίου 73 με το ταυτάριθμο αποστελλόμενο φύλλο , του ιδίου κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική). 

Συνημμένα:σελίδα 1 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!