Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1123630 ΕΞ 2019 Ανακοίνωση σχετικά με τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων έλασης με προσανατολισμένους κόκκους από πυριτιούχο χάλυβα για ηλεκτρικές εφαρμογές καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ιαπωνίας:αλλαγή της επωνυμίας μιας εταιρείας που υπόκειται στον δασμολογικό συντελεστή δασμού αντιντάμπινγκ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα 
Τηλέφωνο:210-69.87.480 
Fax:210-69.87.506 
E-Mail: m.lytra@aade.gr 
Url:www.aade.gr 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΑ

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1123630 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες 
(για άμεση ενημέρωση των 
Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)

ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Διανομής  

Θέμα: « Ανακοίνωση σχετικά με τα ισχύοντα μέτρα αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων έλασης με προσανατολισμένους κόκκους από πυριτιούχο χάλυβα για ηλεκτρικές εφαρμογές καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ιαπωνίας:αλλαγή της επωνυμίας μιας εταιρείας που υπόκειται στον δασμολογικό συντελεστή δασμού αντιντάμπινγκ.» 

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1050109 ΕΞ 2013 / 03.04.2019 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την Ανακοίνωση σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό 2018/1953 της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C133/10.04.2019) και ισχύει σύμφωνα με τo οποίo η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη – Μέλη ότι:

  • η αναφορά στην εταιρεία στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1953:
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Τόκιο, Ιαπωνία C041

Θα πρέπει να νοείται ως αναφορά στην εταιρείας

Nippon Steel Corporation, Τόκιο, Ιαπωνία C041

Ο πρόσθετος κωδικός TARIC C041, που είχε αποδοθεί προηγουμένως στην εταιρεία Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, εφαρμόζεται πλέον στην εταιρεία Nippon Steel Corporation. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

  1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους 
  2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν το φύλλο 16 του Κεφαλαίου 72 με τo ταυτάριθμo αποστελλόμενo φύλλo , του ιδίου κεφαλαίου του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!