Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1122227 ΕΞ 2019 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/464 της Επιτροπής, για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές επιτραπέζιων σκευών από κεραμευτική ύλη καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την υπαγωγή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 
Πληροφορίες:Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο:210-69.87.480 
Fax:210-69.87.506
E-Mail:m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΔΑ

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1122227 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες
(για άμεση ενημέρωση των 
Τελωνείων αρμοδιότητας τους)

ΚΟΙΝ: Όπως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/464 της Επιτροπής, για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές επιτραπέζιων σκευών από κεραμευτική ύλη καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την υπαγωγή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή.»

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1050109 ΕΞ 2019 / 03.04.2019 Δ.Υ.Ο.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2019/464 της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 80/22.03.2019) σύμφωνα με τον οποίο αρχίζει έρευνα δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 με σκοπό να διαπιστωθεί αν οι εισαγωγές στην Ένωση επιτραπέζιων σκευών από κεραμευτική ύλη, εκτός από τους κεραμικούς μύλους αρτυμάτων ή μπαχαρικών και τα κεραμικά αλεστικά εξαρτήματά τους, τους κεραμικούς μύλους καφέ, τις κεραμικές συσκευές ακονίσματος μαχαιριών, τις κεραμικές συσκευές ακονίσματος, τα κεραμικά εργαλεία κουζίνας που χρησιμοποιούνται για κοπή, άλεση, τρίψιμο, κοπή σε φέτες, απόξεση και αποφλοίωση και τις κεραμικές πλάκες ψησίματος από κορδιερίτη για το ψήσιμο πίτσας ή άρτου, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τα οποία επί του παρόντος εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 και ex 6912 00 29 (κωδικοί TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 και 6912 00 29 10) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που εισάγονται με τους πρόσθετους κωδικούς Taric που απαριθμούνται στο παράρτημα , καταστρατηγούν τα μέτρα που έχουν επιβληθεί με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 412/2013.

Οι τελωνειακές αρχές καλούνται, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και του άρθρου 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την καταγραφή ,των εισαγωγών στην Ένωση , που δηλώνονται με τους πρόσθετους κωδικούς TARIC που απαριθμούνται στο παράρτημα, του παρόντος κανονισμού .

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται :

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν , με το αποστελλόμενο φύλλο , το φύλλο 2 και να προσθέσουν τα φύλλα 2ιι και 2ικ του Κεφ. 69 του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Παράρτημα

Πρόσθετος κωδικός TARIC Επωνυμία εταιρείας Τρέχων συντελεστής δασμού(%)
B351 CHL Porcelain Industries Ltd 23,4
B353 Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd. 22,9
B359 Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd. 17,9
B360 Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd. 17,9
B362 Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd. 17,9
B383 Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty. 17,9
B437 Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd 17,9
B446 Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd. 17,9
B454 Chaozhou New Power Co., Ltd. 17,9
B484 Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory 17,9
B492 Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd. 17,9
B508 Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd. 17,9
B511 Dongguan Kennex Ceramic Ltd 17,9
B514 Evershine Fine China Co., Ltd 17,9
B517 Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd. 17,9
B519 Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. («Yuhang») 17,9
B543 Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd. 17,9
B548 Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd. 17,9
B549 Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd. 17,9
B554 Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd. 17,9
B556 Profit Cultural & Creative Group Corporation 17,9
B560 Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd. 17,9
B579 Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd. 17,9
B583 Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co.,Ltd. 17,9
B592 Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd. 17,9
B599 Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd. 17,9
B602 Hunan Huawei China Industry Co., Ltd 17,9
B610 Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd. 17,9
B619 Joyye Arts & Crafts Co., Ltd. 17,9
B627 Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd. 17,9
B635 Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd 17,9
B639 Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd. 17,9
B641 Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd. 17,9
B645 Liling Top Collection Industrial Co., Ltd 17,9
B656 Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd. 17,9
B678 Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China 17,9
B682 Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd. 17,9
B687 Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd. 17,9
B692 Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd. 17,9
B693 Shenzhen Good Always Imp. & Exp. Co. Ltd 17,9
B712 Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd. 17,9
B724 Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd. 17,9
B742 Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd. 17,9
B751 Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd. 17,9
B752 Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd. 17,9
B756 Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory 17,9
B759 Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd. 17,9
B762 Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd. 17,9
B956 Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd 17,9
B957 Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd. 17,9
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!