Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Δ 1120904 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση της αρίθμ. Α. 1325/12.8.2019 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Χ. Βλαχοστέργιου
Τηλέφωνο :210 -6987499
Fax: 210-6987506
E-Mail: ipr@otenet.gr
Url: www.aade.gr

ΑΔΑ: 6ΥΒΙ46ΜΠ3Ζ-109

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 05-09-2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1120904 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση της αρίθμ. Α. 1325/12.8.2019 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. Α.1325 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών σχετικά με την Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων & Φορολογημένων Ειδών ως προς τους χώρους των Καταστημάτων και της Αποθήκης της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Ρόδου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3374/Β'/31.08.2019 (ΑΔΑ: ΩΠΖΖ46ΜΠ3Ζ-Θ76) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!